Editorial board

Abduraimov E.O. Doc. Vet. (Kazakhstan), Deputy editor-in-chief

Abeuov Kh.B. Cand. Vet., Assoc. Prof. (Kazakhstan)

Aikimbayev A.M. Doc. Med., Prof. (Kazakhstan)

Barakbayev K.B. Cand. Vet. (Kazakhstan)

Bulatov E.A. Cand. Biol. (Kazakhstan)

Gerilovich A.P. Doc. Vet., Prof. (Ukraine)

Risatti G. PhD, Prof. (USA)

Espembetov B.A. Cand. Vet., Prof. (Kazakhstan)

Kassenov M.M. Cand. Vet. (Kazakhstan)

Kock R. PhD, Prof. (United Kingdom)

Koshemetov Zh.K. Doc. Biol., Prof. (Kazakhstan)

Kutumbetov L.B. Doc. Vet., Assoc. Prof. (Kazakhstan)

Kydyrbayev Zh.K. Cand. Vet., Prof. (Kazakhstan)

Mambetaliyev M. Cand. Vet., Assoc. Prof. (Kazakhstan)

Myrzakhmetova B.Sh. Cand. Biol. (Kazakhstan)

Nakhanov A.K. Cand. Biol. (Kazakhstan)

Nurgaziyev R.Z. Doc. Vet., Prof. (Kyrgyzstan)

Nurpeisova A.S. Magister Vet. (Kazakhstan)

Orynbayev M.B. Cand. Vet., Prof. (Kazakhstan)

Rsaliyev A.S. Cand. Agri., Prof. (Kazakhstan)

Sattori I. Doc. Vet., Prof. (Tajikistan)

Sultankulova K.T. Cand. Biol., Prof. (Kazakhstan)

Stukova M.A. Cand. Med. (Russia)

Chervyakova O.V. Cand. Biol., Prof. (Kazakhstan)